سامانه خنک کننده باتری

Image



خنک سازی محفظه نگهداری باتری در تجهیزات Outdoor ، یکی از راهکارهای کاربردی سوباتان می باشد که با قابلیت پایش دمای محیط در بازه های زمانی مختلف و قابلیت مانیتورینگ و در دو مدل AC و DC طراحی و تولید شده است.
یکی دیگر از تولیدات این مجموعه ، تولید سامانه خنک سازی باتری خانه می باشد که برای استفاده در بخش هایی که از تعداد قابل توجهی باتری استفاده می کنند بسیار مناسب است . با توجه به شرایط محیط مصرف از سایز های مختلف و توان مصرفی متنوعی بهره می برد که نتیجه استفاده از این محصول افزایش طول عمر باتری ها و جلوگیری از خرابی باتری در اثر گرما می باشد. این محصول در دو مدل، همراه با سامانه کنترل باتری خانه طراحی شده است که میزان ولتاژ باتری ها و زمان شارژ و دمای باتری و محیط را نیز مانیتور می نماید.