مشاوره در پروژه ی بنچمارک

توضیحات پروژه

مشاوره و تامین تجهیزات کل پروژه

ارایه گزارش و آنالیز از شبکه موبایل

مشاوره در امر بهینه سازی

جزئیات پروژه

  • مشتری: این یک متن نمونه می باشد .
  • تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1395