پروژه بنچمارک سال 1394

توضیحات پروژه

مشاوره و ارایه راه حل در ارایه سناریو و تجهیزات آن

ارایه پشتیبانی به تیم های درایو تست در امر تست شبکه

ارایه گزارش و آنالیز وضعیت شبکه همراه اول

جزئیات پروژه

  • مشتری: این یک متن نمونه می باشد .
  • تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1395